Loading

Karın On Duvarında Bulunan Sinirler

Karın ön duvarı kasları arasından geçen ilioinguinal, iliohipogastirik, genitofemoral diye adlandıran lumbal sinirler vardır bu sinirler sezeryan ya da laparatomi denilen açık ameliyatlar sırasında ya da sonrasında zarar görebilirler ve kronik pelvik ağrıya sebep olabilir. Tedavide ilaçlar, sinir blokları yer almaktadır.