Loading

İdrar Kaçırma

Kadınlar arasında hiç dillendirilmese de önemli ölçüde idrar kaçırma şikayeti mevcuttur. Ve bu şikayet yaş arttıkça artar. İdrar kaçırmayı genel anlamda 3 tipe ayırabiliriz. Stres inkontinans, Urge (sıkışma) inkontinans ve Mikst inkontinans. Öksürmekle, ağır kaldırmakla, ıkınmakla eğer istemsiz idrar kaçırma oluyorsa buna stres inkontinans, sık tuvalete gitme (gunde 8 den fazla) ve tuvalete yetişememe ile birlikte istemsiz idrar kaçırması oluyor ise buna sıkışma tipi idrar kaçırması denilmekte. Eğer iki tip birden var ise miks tip idrar kaçırması denilmekte. Stress inkontinans daha çok ameliyat gerektirir, sıkışma tipi idrar kaçırma ise daha çok ilaç tedavisi gerektirir.