Loading

Adnekiyel Kitle ve Torsiyon

Adneksi oluşturan yapılar olan tüpler ve yumurtalıklar da oluşan kitleler, adneksiyel kitleler olarak adlandırılır ve kitlelerin kendi etrafında dönmesine de adneksiyel torsiyon adı verilir. Torsiyonun, klinik bulgularının spesifik olmaması, tanı ve tedavinin gecikmesine neden olabilmektedir. Jinekolojik acillerden bir tanesidir ve akut alt abdominal (karın) ağrı varlığında akla gelmesi gereken tanılardan biri olmalıdır. Adneksiyal torsiyon, adolesanlar ve genç kadınların reprodüktif geleceğini etkileyebilen önemli bir klinik tablodur. Adneksiyal torsiyon, yumurtalık kistlerinde gözlenebileceği gibi, kısırlık tedavisinde aşırı stimülasyon sonucunda da ortaya çıkabilir yine tüplerde oluşan kistler ve kitleler sonucu da oluşabilir.